Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Information om programvaruuppdatering

Bosch Smart Home System

14 november 2022

FÖRBÄTTRINGAR OCH BUGGFIXAR

 • Elementtermostat II:
  • Betydande minskning av temperaturavvikelsen från börvärdet.
  • Bättre temperaturkontroll och spårbarhet av ventilens läge.

 • De senaste säkerhetsuppdateringarna för Smart Home styrenhet.
 • Vanliga orsaker till att systemet kraschar har åtgärdats.
 • Uppdatering av diverse Open-Source-bibliotek.

YTTERLIGARE INFORMATION

 • Den här versionen kräver ingen uppdatering av appen.

VERSIONER OCH TILLGÄNGLIGHET

Smart Home styrenhet

Följande versioner för Smart Home styrenheten distribueras:

 • 10.11.2690-27597
 • 10.11.2690-27598

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten distribueras från och med 2022-11-14 .
 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2022-11-15 .

Smart Home-app

Den här versionen kräver ingen uppdatering av appen.