Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Information om programvaruuppdatering

Bosch Smart Home System

22 mars 2023

NYA FUNKTIONER

 • Elementtermostat, elementtermostat II, rumstermostat, rumstermostat II, rumstermostat för golvvärme: Du kan nu anpassa tidsprogrammen för din rumstemperatur ännu bättre enligt dina individuella behov. Det nya driftkonceptet gör det möjligt att spara mer än två olika temperaturer i tidsprogrammet. Tidsfönster kan nu ställas in med mer precision och du kan också kopiera programmen till andra rum. Dessutom kan det skapas olika tidsplaner per rum. Växla mellan dessa med bara några klick.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Rumstermostat II: Det finns en ny firmware (0.2.6) med olika felkorrigeringar tillgänglig för rumstermostat II:
  • Felkorrigeringar:
   • Minnesproblem på apparaten, efter skrivningen av ~60 olika tidsprogram. Detta ledde till att eventuellt planerade ändringar ignorerades och till oplanerade börvärdesändringar.
   • Efter ett batteribyte startades apparaten automatiskt i manuellt läge, även om det dessförinnan definierats ett tidsprogram. Detta har åtgärdats.

  • små felkorrigeringar:
   • Förbättrad LED-funktion vid en manuell börvärdesändring.
   • Aviseringen "Låg batterinivå" visas i framtiden något senare (fr.o.m. ett värde på under 4,8 V istället för tidigare under 5,0 V)

 • Universalbrytare: Appens konfiguration av universalbrytarens knappar uppdaterades. Dessutom kan nu nya alternativ som t.ex. favoritpositioner för rullgardiner eller möjlighet att koppla ihop olika kombinationer av enheter, scenarier och tjänster.
 • Android-app
  • Android-appen kan nu användas även på surfplattor och vikbara enheter i stående läge.
  • I stående läge har apparna på huvudskärmen nu en större namnlist, för att lättare kunna nå de översta elementen.

 • Senaste säkerhetsuppdateringarna för din Smart Home styrenhet och apparna.

FELKORRIGERINGAR

 • Vanliga orsaker till att systemet kraschar har åtgärdats.
 • Ljus-/rullgardinstyrning II använd som rullgardinstyrning: Rullgardiner/jalusier kunde relativt snabbt falla ur synkroniseringen med appstatus. I synnerhet ändringen av jalusiernas vinkel drabbades av detta fel. För att felkorrigeringen ska träda i kraft måste den automatiska kalibreringen av alla rullgardinstyrning II-enheter göras om.
 • Elementtermostat II, rumstermostat II
  • Stabilisering av kommunikationen mellan elementtermostat II och rumstermostat II
  • Eliminera orsaken till att termostaten agerar enligt felaktiga tider

YTTERLIGARE INFORMATION

 • Bosch-ID har bytt namn till SingleKey ID – Bosch-ID-teamet har per e-post skickat information om detta till alla användare.
 • Säkerhetsinformation kan fr.o.m. nu läsas under "Mer" -> "Juridiskt" -> "Säkerhetsinformation".
 • Språken polska, slovakiska och tjeckiska är tillgängliga.
 • Uppdatering av diverse Open-Source-bibliotek.
 • Vissa funktioner, samt vissa förbättringar och felkorrigeringar, är inte tillgängliga förrän efter installationen av styrenhets- och appuppdateringarna.

VERSIONER OCH TILLGÄNGLIGHET

Smart Home styrenhet

Följande versioner för Smart Home styrenheten distribueras:

 • 10.13.2863-28466
 • 10.13.2863-28468

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten distribueras från och med 2023-03-22 .
 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-03-23 .

Smart Home-app för Android

Följande version av Smart Home-appen för Android distribueras:

 • 10.13.2863

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas distribueras från och med 2023-03-30 .
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-04-06 .

Smart Home-app för iOS

Följande version av Smart Home-appen för iOS distribueras:

 • 10.13.0 (9222)

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas distribueras från och med 2023-03-30 som automatisk appuppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-03-30 som manuell uppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS ställs alla kunder till förfogande från och med 2023-04-06 som automatisk appuppdatering.