Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Právní upozornění

Právní upozornění skupiny Bosch (Bosch)

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafické prvky, animace a videa a také další aranžmá na webových stránkách společnosti Bosch podléhají ochraně autorským právem a jinými ochranných práv. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, šířen, pozměňován ani zpřístupňován třetím osobám za komerčními účely. Některé webové stránky společnosti Bosch obsahují obrázky, na které se vztahuje autorské právo třetích osob.

Seznam značek

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na webových stránkách společnosti Bosch právně chráněny. To platí zejména pro značky Bosch, typové štítky, firemní loga a emblémy. Značky a designové prvky uvedené na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Robert Bosch GmbH, Německo.

Seznam záruk

Tato webová stránka byla vytvořena s maximální pečlivostí. Ani přesto však nelze zaručit bezchybnost a přesnost uvedených informací. Ručení za škody, které vznikne přímo nebo nepřímo na základě využívání této webové stránky, je vyloučeno, pokud se nezakládá na záměrné nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Bosch.

Seznam licencí

Duševní vlastnictví uvedené na webové stránce Bosch jako např. patenty, značky a autorská práva jsou chráněné. Na základě této webové stránky není udělována licence na používání duševního vlastnictví společnosti Bosch Gruppe (Bosch) nebo třetích osob.

Označení FSC®

Obaly produktů Smart Home jsou standardně opatřeny označením FSC. Od října 2017 byly částečně vyexpedovány produkty Smart Home univerzální vypínač Flex, univerzální vypínač, podomítkový ovladač rolet, podomítkové ovládání osvětlení a dveřní/okenní kontakt s obaly, které nesou chybně označení FSC. Smart Home se omlouvá za toto nedopatření. Nám ve Smart Home leží velmi na srdci používání ekologických obalů, které šetří přírodní zdroje. Přijali jsme příslušná opatření do budoucnosti, abychom zajistili, že označení FSC bude umisťováno pouze na produkty, které splňují požadavky certifikačního systému FSC. Označení FSC jsou udělována institucí Forest Stewardship Council®. Označení FSC je určeno pro produkty, které jsou vyrobeny z materiálu, který pochází z odpovědně obhospodařovaných lesů, z recyklovaného materiálu a z jiných kontrolovaných zdrojů. Označení FSC poskytuje osvědčení o uzavřeném dodavatelském řetězci od lesa až po výrobce produktu, aby bylo zajištěno, že označení FSC ponesou pouze produkty, které splňují pravidla pro kontrolu množství FSC. Více informací na www.fsc.org.

Informace o splnění kvantitativních cílových parametrů (podle ElektroG)

Na následujícím odkazu uvádí každoročně spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele (BMUV) veřejné informace o splnění kvantitativních cílových parametrů podle § 10 odst. 3 ElektroG (hromadná kvóta) a § 22 odst. 1 ElektroG (recyklační kvóty) pro elektrická a elektronická zařízení:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete