Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Information om programvaruuppdatering

Bosch Smart Home System

16 maj 2023

NYA FUNKTIONER

 • Nya enheter i Apple HomeKit

  Bosch Smart Home styrenhet:
  Familjen med Apple HomeKit och Bosch Smart Home fortsätter att växa:
  Nu kan det nya smarta reläet också integreras i Apple HomeKit. Detta möjliggör kombinationer med andra HomeKit-kompatibla enheter från andra tillverkare.

  Bosch Smart Home styrenhet II:
  De första Bosch Smart Home-enheterna har aktiverats för Apple HomeKit. Under "Mer" → "Partner" kan Apple HomeKit aktiveras på Bosch Smart Home styrenhet II. Vi börjar med: Rörelsedetektor, rökvarnare II, dörr-/fönstersensor II och dörr-/fönstersensor II plus, samt Twinguard och smart stickkontakt kompakt.

  Vi informerar på www.bosch-smarthome.com eller i vårt community så snart du kan integrera fler produkter i Apple HomeKit.
 • Smart relä

  Det smarta reläet är nu tillgängligt i båda styrningslägena (på/av och strömstöt) i scenarier och automatiseringar.
  I på/av-läget kan dessutom användningssyftet "Standard" eller "Ljuskälla" väljas för att styra reläet resp. styra det med andra ljuskällor i samma rum eller använda det i rörelsesensorljus-tjänsten.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Elementtermostat II
  Det finns en ny firmware (3.05.05) med diverse felkorrigeringar och förbättringar tillgänglig för elementtermostat II:
  • Stabilitetsförbättringar i uppdateringsprocessen
  • Förbättringar av uppvärmningsalgoritmen med målet att reducera stora temperatursvängningar.
  • Snabbare uppvärmningsfas, med förbättrad beräkning av ventilprocentsatsen och ventiler som öppnas oftare om det krävs uppvärmning.
  • Onödiga ventilrörelser undviks.
  • Problemet med omsynkronisering med rumstermostaten II har åtgärdats.
  • Diverse andra mindre felavhjälpningar.

 • Ljus-/rullgardinstyrning II
  Det finns en ny firmware (2.06) med diverse felkorrigeringar och förbättringar tillgänglig för ljus-/rullgardinstyrning II:
  • Vid användning som rullgardinstyrning sparas "På/av" nu som standardinställning i konfigureringsprocessen
  • Enheten kan nu återställas till fabriksinställningarna med den anslutna brytaren (tryck 12 gånger inom 10 sekunder)
  • Kalibreringen kan avbrytas med knappen
  • Allmänna prestandaförbättringar

 • Smart stickkontakt kompakt
  Det finns en ny firmware (2.7) med diverse felkorrigeringar och förbättringar tillgänglig för smart stickkontakt kompakt:
  • Repeater-funktionen har förbättrats
  • Smart stickkontakt kompakt kan nu användas för ytterligare 32 enheter som Repeater

 • Universalbrytare
  Enheter kan nu slås på och av med samma knapp.
 • Android-app
  • Visningen på mindre surfplattor och vikbara smarttelefoner har optimerats.
  • Appen kan användas nu i flerfönsterläget.

 • Senaste säkerhetsuppdateringarna för din Smart Home styrenhet och apparna.

FELKORRIGERINGAR

 • Smart Home styrenhet – Apple HomeKit
  • Det kunde tidigare uppstå problem med Apple HomeKit varje gång en ny rumstermostat II konfigurerades. Detta har åtgärdats.
  • Bosch Smart Home-enheternas felaktiga beteende med radiofrekvensen 868 MHz åtgärdades efter en styrenhetsuppdatering. Efter användning på enheten kan enheterna nås igen och statusen visas korrekt.

 • Universalbrytare
  • Vid användning av universalbrytaren som utlösare i automatiseringar, konfigurerad med en lång knapptryckning, utlöses automatiseringen alltid igen genom att hålla knappen intryckt, istället för bara en gång.

 • Vanliga orsaker till att systemet kraschar har åtgärdats.

Appar

 • Android
  • Visning av kaklen för smarta lampor fungerar tillförlitligt på surfplattor igen.

 • iOS
  • Tidszonen kan nu anpassas igen.
  • Allmän apprestanda har förbättrats.

YTTERLIGARE INFORMATION

 • Uppdatering av diverse Open-Source-bibliotek.
 • Vissa funktioner, samt vissa förbättringar och felkorrigeringar, är inte tillgängliga förrän efter installationen av styrenhets- och appuppdateringarna.

VERSIONER OCH TILLGÄNGLIGHET

Smart Home styrenhet

Följande versioner för Smart Home styrenheten distribueras:

 • 10.14.2915-28718
 • 10.14.2915-28722

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten distribueras från och med 2023-05-16 .
 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-05-17 .

Smart Home-app för Android

Följande version av Smart Home-appen för Android distribueras:

 • 10.14.2915

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas distribueras från och med 2023-05-24 .
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-05-31 .

Smart Home-app för iOS

Följande version av Smart Home-appen för iOS distribueras:

 • 10.14.0 (9240)

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas distribueras från och med 2023-05-24 som automatisk appuppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-05-24 som manuell uppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS ställs alla kunder till förfogande från och med 2023-05-31 som automatisk appuppdatering.