Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Information om programvaruuppdatering

Bosch Smart Home System

5 juni 2023

FÖRBÄTTRINGAR

Yale Linus Smart Lock och Yale Home-appen

 • Efter vår partner Yales appomställning stöds Yale Linus Smart Lock nu igen i ditt Bosch Smart Home System. För detta ansluter du ditt system igen under Mer > Partner > Smarta dörrlås.

FELKORRIGERINGAR

 • Ljus-/rullgardinstyrning II: Det finns en ny firmware (2.08) tillgänglig för ljus-/rullgardinstyrning II. Firmware i föregående utgåva (2.06) innehåller ett fel som kan leda till att enheten i sällsynta fall kopplas till oavsiktligt. Av säkerhetsskäl återställer vi därför ursprungstillståndet. Följande funktioner är därmed inte längre tillgängliga, men aktiveras igen i en framtida version:
  • Vid användning som rullgardinstyrning sparas "På/av" nu som standardinställning i konfigureringsprocessen
  • Enheten kan återställas till fabriksinställningarna med den anslutna brytaren
  • Kalibreringen kan avbrytas med knappen

 • Universalbrytare: En lång knapptryckning på universalbrytaren kan nu tillförlitligt användas som utlösare i automatiseringar igen.
 • Mobila enheter: Android-enheter med stor display kan nu användas i liggande format igen.

YTTERLIGARE INFORMATION

 • Uppdatering av diverse Open-Source-bibliotek.
 • I denna utgåva rullas först Bosch Smart Home App ut, sedan styrenhetsuppdateringen – den nya appen krävs för styrenhetsuppdateringen.
 • Vissa funktioner, samt vissa förbättringar och felkorrigeringar, är inte tillgängliga förrän efter installationen av styrenhets- och appuppdateringarna.

VERSIONER OCH TILLGÄNGLIGHET

Smart Home styrenhet

Följande versioner för Smart Home styrenheten distribueras:

 • 10.15.9217-28836
 • 10.15.9217-28837

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten distribueras från och med 2023-06-05 .
 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-06-05 .

Smart Home-app för Android

Följande version av Smart Home-appen för Android distribueras:

 • 10.15.9216

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas distribueras från och med 2023-06-02 .
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-06-02 .

Smart Home-app för iOS

Följande version av Smart Home-appen för iOS distribueras:

 • 10.15.0 (9251)

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas distribueras från och med 2023-06-02 som automatisk appuppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2023-06-02 som manuell uppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS ställs alla kunder till förfogande från och med 2023-06-02 som automatisk appuppdatering.