Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Informacje prawne

Informacje prawne Grupy Bosch (Bosch)

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich rozmieszczenie na stronach internetowych Bosch są chronione prawem autorskim i innymi przepisami prawa. Treści niniejszych stron internetowych nie wolno kopiować, rozpowszechniać, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych. Ponadto niektóre strony internetowe Bosch zawierają obrazy, które są objęte prawami autorskimi stron trzecich.

Znaki firmowe

O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe na stronach internetowych firmy Bosch są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych oraz emblematów firmy Bosch. Przedstawione na naszych stronach marki i elementy designu stanowią własność intelektualną firmy Robert Bosch GmbH, Niemcy.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została sporządzona z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy zagwarantować wolności od błędów i dokładności zawartych na niej informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej jest wyłączona, chyba że są one spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym zaniedbaniem ze strony firmy Bosch.

Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej firmy Bosch, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej firm Grupy Bosch (Bosch) lub stron trzecich.

Znaki towarowe FSC®

Opakowania produktów Smart Home są zazwyczaj opatrzone znakiem towarowym FSC. Od października 2017 r. niektóre produkty Smart Home, tj. włącznik uniwersalny Flex, włącznik uniwersalny, podtynkowy sterownik do rolet, podtynkowy sterownik oświetlenia i czujnik otwarcia drzwi/okna, częściowo były wysyłane w opakowaniach, które niezgodnie z prawem były opatrzone znakiem towarowym FSC. Smart Home żałuje tego niedopatrzenia. Jako firmie Smart Home zależy nam na stosowaniu opakowań przyjaznych dla środowiska i chroniących zasoby. Wprowadziliśmy środki mające na celu zapewnić, że w przyszłości znak towarowy FSC będzie umieszczany wyłącznie na opakowaniach, które rzeczywiście spełniają wymogi systemu certyfikacji FSC. Znak towarowy FSC jest przyznawany przez organizację Forest Stewardship Council® (Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej). Znak towarowy FSC oznacza produkty wytworzone z materiałów pochodzących z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, materiałów z recyklingu lub z innych kontrolowanych źródeł. FSC certyfikuje cały łańcuch dostaw, od lasu do producenta wyrobu, aby zapewnić, że znak towarowy FSC noszą tylko produkty spełniające wymogi kontroli ilościowych FSC. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.fsc.org.

Informacje na temat spełnienia ilościowych wytycznych docelowych (zgodnie z ElektroG)

Pod tym łączem dostępne są publikowane co roku przez Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV, niemieckie Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych oraz Ochrony Konsumentów) informacje dotyczące spełnienia ilościowych wytycznych docelowych zgodnie z § 10 ust. 3 ElektroG (kwota zbiorcza) i § 22 ust. 1 ElektroG (kwoty recyklingu) dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete