Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Retlig meddelelse

Retlige meddelelser fra Bosch-gruppen (Bosch)

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og videoer samt deres placering på Bosch-websteder er beskyttet af ophavsret og andre beskyttelseslove. Indholdet på disse websteder må ikke kopieres, distribueres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjemand til kommercielle formål. Nogle Bosch-websteder indeholder også billeder, der er underlagt tredjeparters ophavsret.

Liste over varemærker

Medmindre andet er angivet, er alle varemærker på Bosch-webstederne beskyttet af varemærkeloven. Dette gælder især for Boschs varemærker, navneskilte, firmalogoer og emblemer. De varemærker og designelementer, der anvendes på vores websteder, er intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Bosch GmbH, Tyskland.

Liste over garantier

Dette websted er udarbejdet med den størst mulige omhu. Der kan dog ikke garanteres for fejlfrihed og nøjagtighed af oplysningerne. Ethvert erstatningsansvar for skader, der direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af dette websted, er udelukket, medmindre det skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Bosch's side.

Licenskatalog

Den intellektuelle ejendom på Bosch-webstedet, f.eks. patenter, varemærker og ophavsrettigheder, er beskyttet. Der gives ingen licens til at bruge Bosch Group (Bosch)-virksomheders eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder via dette websted.

FSC®-varemærke

Emballagen til Smart Home-produkter er normalt mærket med FSC-varemærket. Fra oktober 2017 er Smart Home-produkterne Universal Switch Flex, Universal Switch, Shutter Control Flush Mount, Light Control Flush Mount og Door/Window Contact i nogle tilfælde blevet sendt med emballage, der fejlagtigt bærer FSC-varemærket. Smart Home beklager denne forglemmelse. Hos Smart Home er vi forpligtet til at bruge miljøvenlig og ressourcebesparende emballage. Vi har taget skridt til at sikre, at FSC-varemærket fremover kun anvendes på emballage, der opfylder kravene i FSC-certificeringsordningen. FSC-varemærkerne er tildelt af Forest Stewardship Council®. FSC-varemærket repræsenterer produkter, der er fremstillet af materialer, der kommer fra ansvarligt forvaltede skove, genbrugsmaterialer eller andre kontrollerede kilder. FSC certificerer den lukkede forsyningskæde fra skoven til produktets producent for at sikre, at kun produkter, der opfylder FSC's regler for volumenkontrol, bærer FSC-varemærket. Du kan få flere oplysninger på www.fsc.org.