Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Oplysninger om softwareopdatering

Bosch Smart Home-system

22. marts 2023

NYE FUNKTIONER

 • Radiatortermostat, radiatortermostat II, rumtermostat, rumtermostat II, rumtermostat gulvvarme: Nu kan tidsprogrammerne for din rumtemperatur tilpasses endnu bedre til dine individuelle behov. Det nye betjeningskoncept gør det muligt at gemme to forskellige temperaturer i tidsprogrammet. Tidsvinduer kan nu indstilles mere præcist, og man kan også kopiere programmerne til andre rum. Desuden kan der oprettes forskellige tidsplaner pr. rum, og man kan skifte mellem dem med få klik.

FORBEDRINGER

 • Rumtermostat II: For Rumtermostat II er ny firmware (0.2.6), der indeholder forskellige bug fixes, til rådighed:
  • Bug fixes:
   • Lagringsproblem på enheden efter skrivning af ca. 60 forskellige tidsprogrammer. Det medførte, at formentlig planlagte ændringer blev ignoreret og at der optrådte uplanmæssige ændringer af nominelle værdier.
   • Efter batteriskifte blev enheden automatisk startet i manuel tilstand, også hvis et tidsprogram blev defineret forinden. Det blev rettet.

  • Mindre bug fixes:
   • Forbedring af LED-adfærd ved manuel ændring af nominel værdi.
   • Meddelelsen "Lavt batteriniveau" vises i fremtiden lidt senere (fra en værdi under 4,8 V i stedet for indtil nu under 5,0 V)

 • Universel kontakt: Konfigurationen i appen for tildeling af funktioner til den universelle kontakts taster blev opdateret. Desuden kan man nu tildele nye valgmuligheder som f.eks. foretrukne positioner for rulleskodder eller forskellige kombinationer af enheder, scenarier og tjenester.
 • Android App
  • Android App kan nu på tablets og foldables også bruges i portrættilstand.
  • I portrættilstand har apperne nu på hovedskærmbillederne en større titellinje for at gøre de øverste elementer lettere tilgængelige.

 • Nyeste sikkerhedsopdateringer til din Smart Home-styreenhed og apperne.

BUG FIXES

 • Afhjælpning af hyppige årsager til nedbrud.
 • Lys-/rulleskoddestyring II brugt som rulleskoddestyring: Rulleskoddernes/jalousiernes bevægelse kunne forholdsvis hurtigt komme ud af synkronisering med app-status. Især ændring af jalousiernes vinkel var ramt af denne fejl. Inden denne bug fix virker, skal den automatiske kalibrering af alle enheder med rulleskoddestyring II udføres igen.
 • Radiatortermostat II, rumtermostat II
  • Stabilisering af kommunikationen mellem radiatortermostat II og rumtermostat II
  • Rettelse af årsagen til, at termostaterne agerer med forkerte tider

YDERLIGERE HENVISNINGER

 • Bosch-ID blev omdøbt til SingleKey ID - oplysninger herom blev sendt til alle brugere via e-mail af Bosch-ID-teamet.
 • Sikkerhedshenvisninger kan fra nu af læses under "Mere" -> "Juridisk information" -> "Sikkerhedshenvisninger".
 • Sprogene polsk, slovakisk og tjekkisk er til rådighed.
 • Opdatering af diverse Open Source-biblioteker.
 • Nogle funktioner samt bestemte forbedringer og bug fixes er først til rådighed efter installation af styreenhedsopdateringen og app-opdateringen.

VERSIONER OG DISPONIBILITET

Smart Home-styreenhed

Følgende versioner for Smart Home-styreenheden blev distribueret:

 • 10.13.2863-28466
 • 10.13.2863-28468

Henvisninger om disponibilitet:

 • Opdateringen til Smart Home-styreenheden distribueres fra 22.03.2023 .
 • Opdateringen til Smart Home-styreenheden vil sandsynligvis være til rådighed for alle kunder fra 23.03.2023 .

Smart Home Android App

Følgende version af Smart Home Android App distribueres:

 • 10.13.2863

Henvisninger om disponibilitet:

 • Opdateringen til Android Smart Home App distribueres sandsynligvis fra 30.03.2023 .
 • Opdateringen til Android Smart Home App vil sandsynligvis fra 06.04.2023 være til rådighed for alle kunder.

Smart Home iOS App

Følgende version af Smart Home iOS App distribueres:

 • 10.13.0 (9222)

Henvisninger om disponibilitet:

 • Opdateringen til iOS Smart Home App distribueres sandsynligvis fra 30.03.2023 som automatisk app-opdatering.
 • Opdateringen til iOS Smart Home App vil sandsynligvis fra 30.03.2023 være til rådighed for alle kunder som manuel opdatering.
 • Opdateringen til iOS Smart Home App vil sandsynligvis fra 06.04.2023 være til rådighed for alle kunder som automatisk app-opdatering.