Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Uw consumentenrechten

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag van herroeping,

(Optie 1: in het geval van een verkoopovereenkomst) wanneer u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen;

(Optie 2: in het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die door u in het kader van een enkele bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd) wanneer u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen; of

(Optie 3: in het geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in verschillende delen of stukken) wanneer u of een derde partij, die niet de vervoerder is en door u is aangewezen, de laatste deel of het laatste stuk in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons dat geven,

Robert Bosch Smart Home GmbH

Schockenriedstr. 17

70565 Stuttgart-Vaihingen

Duitsland

E-mail: service@bosch-smarthome.com

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte te stellen van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract. U mag het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen, bijvoorbeeld door de aangifte elektronisch te registreren op onze website www.bosch-smarthome.com/de/. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (per e-mail) een bevestiging van ontvangst van een dergelijke herroeping.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van deze overeenkomst, te retourneren of te overhandigen aan Bosch Thermotechnik GmbH, Ersatzteillogistik, Justus-Kilian-Straße 1, D-35457 Lollar, Duitsland. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen als u de goederen terugstuurt naar Bosch Thermotechnik GmbH, Ersatzteillogistik, Justus-Kilian-Straße 1, D-35457 Lollar en gebruik maakt van de door ons gedefinieerde pakketdienstverleners via het door ons op de website beschreven retourneringsproces.

Anders draagt u de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de Goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling door u die niet nodig is om de toestand, de eigenschappen en de werking van de Goederen te onderzoeken.

Einde van de annuleringsregeling

Voorbeeld herroepingsformulier