Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Rättsligt meddelande

Rättsliga meddelanden från Bosch-gruppen (Bosch)

© Copyright

Alla rättigheter förbehållna. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras arrangemang på Boschs webbplatser är skyddade av upphovsrätt och andra skyddslagar. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte. Vissa Bosch-webbplatser innehåller också bilder som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

Lista över varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken på Bosch-webbplatser skyddade av varumärkeslagstiftningen. Detta gäller särskilt Boschs varumärken, namnskyltar, företagslogotyper och emblem. Varumärken och designelement som används på våra webbplatser är immateriella rättigheter som tillhör Bosch GmbH, Tyskland.

Lista över garantier

Den här webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg. Det kan dock inte garanteras att informationen är felfri och korrekt. Allt ansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår genom användningen av denna webbplats är uteslutet, såvida det inte orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet från Bosch.

Licenskatalog

Den immateriella egendom som finns på Bosch-webbplatsen, såsom patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddad. Ingen licens att använda immateriella rättigheter som tillhör Bosch Group (Bosch) eller tredje part beviljas genom denna webbplats.

FSC®-varumärke

Förpackningarna för Smart Home-produkter är normalt märkta med FSC-varumärket. Sedan oktober 2017 har Smart Home-produkterna Universal Switch Flex, Universal Switch, Shutter Control Flush Mount, Light Control Flush Mount och Door/Window Contact i vissa fall skickats med förpackningar som felaktigt är försedda med FSC-varumärket. Smart Home beklagar detta förbiseende. På Smart Home har vi åtagit oss att använda miljövänliga och resurssnåla förpackningar. Vi har vidtagit åtgärder för att se till att FSC-varumärket i framtiden endast används på förpackningar som uppfyller kraven i FSC-certifieringssystemet. FSC-varumärken tilldelas av Forest Stewardship Council®. FSC-varumärket står för produkter som är tillverkade av material från ansvarsfullt förvaltade skogar, återvunnet material eller andra kontrollerade källor. FSC certifierar den slutna försörjningskedjan från skogen till produktens tillverkare för att säkerställa att endast produkter som uppfyller FSC:s regler för volymkontroll får bära FSC:s varumärke. Mer information finns på www.fsc.org.