Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Matter – den nya Smart Home-standarden

Matter – den nya Smart Home-standarden

Allt om den internationella förbindelsen för många olika tillverkare.

Matter är en förbindelsestandard för tillverkare för Smart Home-enheter. Den gör att enheter från olika tillverkare kan kommunicera med varandra – och användas tillsammans i ett ekologiskt Smart Home-system.

Här läser du allt om Matter-standarden och hur du gör för att använda Matter och Bosch Smart Home.

Vad är Matter?

Matter är en förbindelsestandard för tillverkare för Smart Home-enheter. Den här standarden har tagits fram av ledande leverantörer som Apple, Google, Amazon, Samsung SmartThings och Zigbee Alliance, och de har gått samman för att bilda Connectivity Standards Allicance (CSA).

Målet: Att göra Smart Home mer enhetligt och på så sätt enklare. Detta var anledningen till att Matter togs fram – ett fritt Smart Home-kommunikationsprotokoll som kan användas av alla tillverkare på marknaden.

Vid det här laget arbetar många etablerade tillverkare med att göra sina Smart Home-enheter (som princip eller via en lämplig bridge) Matter-kompatibla. Syftet är att göra det möjligt att använda dem på många olika sätt, men framför allt flexibelt och oberoende av tillverkare – och detta gäller även för Bosch Smart Home.

Matter är med andra ord inget nytt Smart Home-system utan kan liknas vid ett gemensamt språk som talar med alla Matter-kompatibla Smart Home-enheter, oavsett vilken tillverkare de kommer från.

Detta betyder även att appen från en tillverkare kan styra produkterna från en annan tillverkare – med de funktioner som i allmänhet har fastställts i Matter-standarden på ett internationellt plan.

Fördelarna med Matter

Interoperabilitet oberoende av tillverkare för Bosch Smart Home Matter

Interoperabilitet oberoende av tillverkare

Interoperabilitet oberoende av tillverkare

Den största fördelen med Matter i Smart Home är att den är så oberoende av tillverkare som användarna kan använda sig av.

I slutändan faller valet betydligt lättare på en produkt när enheter fungerar i flera system, och kan kommunicera med enheter från externa tillverkare.

Interoperabilitet oberoende av tillverkare för Bosch Smart Home Matter
Bosch Smart Home Matter med certifierad säkerhet och lokal kommunikation

Certifierad säkerhet och lokal kommunikation

Certifierad säkerhet och lokal kommunikation

Du som är Bosch Smart Home-kund är van vid de högsta säkerhetsstandarderna. Detta ändras inte på något sätt med Matter. Matter är framför allt säkert på grund av:

 • Kryptering: Matter-kompatibla Smart Home-enheter kommunicerar endast genom kryptering.
 • Lokal förbindelse: De Martterkompatibla Smart Home-enheterna kommunicerar lokalt med varandra, alltså inte via något moln.

Bosch Smart Home Matter med certifierad säkerhet och lokal kommunikation
Bosch Smart Home Matter – ett omfattande trådlöst nät via Thread, WLAN eller Bridge

Ett omfattande trådlöst nät via Thread, WLAN eller Bridge

Ett omfattande trådlöst nät via Thread, WLAN eller Bridge

Matter är inte någon trådlös standard. Det är ett kommunikationsprotokoll (som baseras på internetprotokollet = IP), det vill säga det språk som enheterna talar, inte mediet som förbinder dem.

Med andra ord använder Matter trådlösa standarder (överföringsprotokoll) som är IP-baserade. Dessa kan användas:

 • Thread: Thread är ett så kallat mesh-nätverk som ökar det trådlösa nätets räckvidd och täthet för varje Thread-enhet. En fördel med Thread är den reducerade energiförbrukningen.
 • WLAN: Det välkända WLAN är ytterligare en möjlighet med den trådlösa Matter-standarden.

Och vad gör en Bridge?
Som alternativ kan även en bridge överföra signalerna från en förbindelsestandard för tillverkare (t.ex. Zigbee) till Matter-IP-standarden. Ofta fungerar kopplingscentralen (hubb eller styrenhet) för det använda Smart Home-ekosystemet som bridge, men delvis även för andra enheter från tillverkaren.

Bosch Smart Home Matter – ett omfattande trådlöst nät via Thread, WLAN eller Bridge

Princip

Enhetstyper som för närvarande stöds av Bosch Smart Home Matter

Enhetstyper som stöds för närvarande

Den aktuella versionen av Matter-standarden har stöd för enhetstyper i kategorierna:

 • Lampor
 • Uttag och brytare
 • Värme och klimat
 • Skuggning
 • Rörelse- och öppningssensorer
 • Dörrlås
 • Mediaspelare
 • Styrenhet
 • Luftrenare
 • Hushållsmaskiner (tvättmaskiner/torktumlare/diskmaskiner)

Ytterligare enhetsklasser läggs regelbundet till Matter-standarden.

Bosch Smart Home-styrning av basfunktioner

Styrning av basfunktioner

I Matter-standarden fastställs vanliga basfunktioner per enhetskategori, t.ex. ”på/av”. Alla Matter-enheter från respektive enhetskategori kan sedan utifrån dessa styras i alla önskade Matter Smart Home-appar.

Det gör t.ex. att en dörr-/fönstersensor från en tillverkare kan täcka samma funktioner som en från en annan tillverkare.

Flera funktioner, t.ex. särskilda tidsprogram eller egna tjänster från tillverkare täcks inte via Matter-Smart Home-appen och kan användas via respektive systemleverantörs egna appar.

Matter och Bosch Smart Home

Även med Bosch Smart Home är det möjligt att använda de smarta medhjälparna från Bosch i andra Matter-Smart Home-system. Din Bosch Smart Home-styrenhet II går att använda som Matter-bridge genom en uppdatering. På så sätt kan de nedanstående Bosch Smart Home-enheterna integreras i andra Matter-system.

För närvarande är följande funktioner definierade i Matter-standarden och kan därför användas i alla Matter Smart Home-system*:

Matter-styrenhet Bosch Smart Home
Gör så här för att integrera Bosch Smart Home-enheter via Bosch Smart Home-styrenheten i Matter-Smart Home-system.
Matter Bosch Smart Home
*gäller för alla Bosch Smart Home-enheter i respektive kategori

Gäller även för de tidigare modellerna av elementtermostater, rumstermostater, rumstermostater för golvvärme, dörr-/fönstersensorer, stickkontakter.

Frågor och svar om Matter

Behöver jag nya enheter till Matter?
Nej, till Matter behöver du inte nödvändigtvis nya enheter. Många tillverkare förbereder sina trofasta och smarta medhjälpare för Matter automatiskt via en programvaruuppdatering i efterhand – detsamma gäller för Bosch Smart Home. En Bosch Smart Home-styrenhet II behövs fortfarande för att kunna använda enheterna i Matter Smart Home-systemen.

Hur vet jag om en enhet är kompatibel med Matter?
För att förtydliga Matter-kompatibiliteten sitter Matter-loggan på förpackningen till de flesta Matter-kompatibla Smart Home-enheter.