Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Information om programvaruuppdatering

Bosch Smart Home System

27 oktober 2022

Bosch Smart Home-appen

NYA FUNKTIONER

 • Nya enheter med Apple HomeKit:
  Familjen med Apple HomeKit och Bosch Smart Home fortsätter att växa. Nu kan rumstermostaten för golvvärme integreras med Apple HomeKit. Detta möjliggör kombinationer med andra HomeKit-kompatibla enheter från andra tillverkare.
 • Tjänsten ”Röklarm”
  I tjänsten ”Röklarm” kan du nu ange individuellt vilka ytterligare åtgärder som ska utlösas förutom att rökvarnarens siren larmar.

FÖRBÄTTRINGAR OCH BUGGFIXAR

 • Elementtermostat II:
  • Optimering av värmestyrningen för energisparande uppvärmningsfaser.
  • Nu kan du konfigurera vilket värde som ska visas direkt vid enheten (verklig eller inställd temperatur).
  • Under installationen och vid fel kan du nu kalibrera enheten via appen.

 • Om appen är inkompatibel med controllerversionen visas nu relevant systeminformation.
 • Stöd för Android 13 infört.
 • De senaste säkerhetsuppdateringarna för Smart Home styrenhet.
 • Vanliga orsaker till att systemet kraschar har åtgärdats.
 • Uppdatering av diverse Open-Source-bibliotek.

YTTERLIGARE INFORMATION

 • Vissa funktioner, samt vissa förbättringar och felkorrigeringar, är inte tillgängliga förrän efter installationen av controlleruppdateringar samt appuppdateringar.

VERSIONER OCH TILLGÄNGLIGHET

Smart Home styrenhet

Följande versioner för Smart Home styrenheten distribueras:

 • 10.11.2687-27432
 • 10.11.2687-27435

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten distribueras från och med 2022-10-27 .
 • Uppdateringen för Smart Home styrenheten förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2022-10-28 .

Smart Home-app för Android

Följande version av Smart Home-appen för Android distribueras:

 • 10.11.2687

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas distribueras från och med 2022-11-03 .
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för Android förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2022-11-04 .

Smart Home-app för iOS

Följande version av Smart Home-appen för iOS distribueras:

 • 10.11.0 (9172)

Anmärkningar om tillgänglighet:

 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas distribueras från och med 2022-11-03 som automatisk appuppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS förväntas ställas alla kunder till förfogande från och med 2022-11-03 som manuell uppdatering.
 • Uppdateringen av Smart Home-appen för iOS ställs alla kunder till förfogande från och med 2022-11-10 som automatisk appuppdatering.