Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Open source softvér

V tejto oblasti nájdete zdrojové kódy pre softvérové komponenty Open Source, ktoré sú obsiahnuté v produktoch Bosch Smart Home. Vďaka všetkým zúčastneným za vytvorenie softvéru. Niektoré licencie vyžadujú zverejnenie zdrojového kódu, tieto nájdete v nasledujúcom podmenu.

Rozsiahle informácie o licencii získate priamo cez Smart Home Controller. Nato zastrčte prázdny USB kľúč do rozhrania na zadnej strane zariadenia. Informácie o licencii a ďalšie informácie o produkte sa automaticky uložia na kľúči.

Upozornenie: Sme povinní zverejniť tieto informácie (zdrojový kód a informáciu o licencii). Váš systém obsahuje pravidelne a automaticky aktualizácie softvéru, aby ste sa o to nemuseli starať. Ako používateľ nepotrebujete tento softvér na prevádzku.

Aplikácia Bosch Smart Home

Verziu softvéru nájdete v aplikácii Android v menu nastavení aplikácie

Verziu softvéru aplikácie iOS nájdete v menu nastavení aplikácie

Bosch Smart Home Controller

Bosch Smart Home Controller

Verziu softvéru ovládača Smart Home Controller nájdete v menu nastavení aplikácie.

Tu môžete stiahnuť zdrojové kódy voľných softvérových komponentov v ovládači Smart Home Controller:

Zero Day 1.1

3.0.5

4.0.2

4.0.3

5.0.1

5.0.2

6.0.0

6.0.2

6.0.3

7.0.1

7.0.2

7.0.3

8.0.0

8.1.0

9.0.0

9.0.1

9.2.0

9.4.0

9.4.410

9.5.0

9.5.557

9.6.0

9.7.0

9.8.0

9.11.0

9.11.1

9.11.2

9.13.0

9.14.0

9.15.0

9.16.0

9.17.0

9.18.0

9.19.0

9.20.0

9.22.0

9.23.0

10.0.0

10.1.0

10.2.0

10.3.0

10.4.0

10.5.0

10.6.0

10.7.0

10.8.0

10.9.0

10.10.0

10.11.0

10.12.0

10.13.0

10.14.0

10.16.0

10.17.0

10.18.0

10.19.0

Aplikácia Bosch Smart Camera

Verziu softvéru nájdete v aplikácii Android v menu nastavení aplikácie

Tu môžete stiahnuť zdrojové kódy voľných softvérových komponentov v aplikácii Android:

1.0.0

1.0.1

1.1.0

1.2.0

1.2.1

1.2.2

1.4.0

1.5.0

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.9.0

1.10.0

1.11.0

1.12.0

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.12.5

2.0.0

2.0.1

2.0.2

2.1.0

2.1.1

2.2.0

2.3.0

2.3.1

Verziu softvéru aplikácie iOS nájdete v menu nastavení aplikácie

Tu môžete stiahnuť zdrojové kódy voľných softvérových komponentov v aplikácii iOS:

1.0.0

1.0.1

1.1.0

1.2.0

1.2.1

1.2.2

1.4.0

1.5.0

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.9.0

1.10.0

1.11.0

1.12.0

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.4

1.12.5

2.0.0

2.0.1

2.0.2

2.1.0

2.1.1

2.2.0

2.3.0

2.3.1

360° interiérová kamera Bosch a vonkajšia kamera Eyes

Verziu softvéru kamery nájdete v menu nastavení aplikácie.

Tu môžete stiahnuť zdrojové kódy voľných softvérových komponentov:

6.33.33

6.41.44

6.44.20

6.60.67

7.60.119

Vnútorná kamera Eyes II Bosch

Verziu softvéru kamery nájdete v menu nastavení aplikácie.