Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Technické predpoklady pre používanie systému Bosch Smart Home

Aplikácia Bosch Smart Home

Technické predpoklady aplikácie Bosch Smart Home

Verzia OS

 • Android: 8.0 a vyššia
 • iOS: 14.0 a vyššia
 • Verzia Beta iOS a Android nie sú podporované

Ukončenie verzie:

Ukončenie podpory verzie 6 a 7 systému Android s vydaním v marci 2024. Používanie doterajšej aplikácie na tomto zariadení je zabezpečené (okrem aktivácie služby Smart Home Cloud). Už však nezískate žiadne aktualizácie.

Ďalšie systémové predpoklady:

 • Voľný port LAN na smerovači na pripojenie a nastavenie ovládača Smart Home Controller.
 • WLAN na lokálny prístup zo smartfónu/tabletu k ovládaču
 • Mobilné telefónne spojenie na lokálny prístup zo smartfónu/tabletu k ovládaču
 • Smartfón: Aplikácia systému Bosch Smart
 • Rýchlosť internetu: Minimálne 1 Mbit proti prúdu
 • Android: inštalované služby Google Play

Aplikácia Bosch Smart Camera

Technické predpoklady aplikácie Bosch Smart Camera

Verzia OS

 • Android: 8.0 a vyššia
 • iOS: 14.0 a vyššia

Ukončenie verzie:

 • Verzie aplikácie Smart Camera, ktoré sú staršie ako verzia 2.3.0, už nie sú od 01.01.2024 podporované.
 • Ukončenie podpory všetkých verzií systému Android starších ako Android 8 s vydaním v marci 2024.

Ďalšie systémové predpoklady:

 • WLAN; 2,4 GHz rádiová frekvencia so šifrovaním WPA2
 • Smartfón: Aplikácia Bosch Smart Camera
 • Rýchlosť internetu: min. 6 Mbit po prúde/1 Mbit proti prúdu